Validace

Zadejte seznam okrsků (příklad: "cz0001", "cz0015", cz0003)